Henri Dunantpark

Het Henri Dunantpark is een park in het noorden van Eindhoven. Het park ligt aan de Rode Kruislaan in het stadsdeel Woensel, in de wijk De Tempel Het park werd in 1972 aangelegd en is 22 hectare groot. Met de aanleg van dit park werd gestart in 1972. Ontworpen in de jaren 1971-‘72 door de hoofdontwerper van de gemeente de heer P.Ramp. Gestreefd werd naar ‘een stukje natuur in de stad’ dat een zekere intimiteit bood en een contrast vormde met de rechtlijnige ordening van de bebouwing dat het park omgeeft.

Via een afwisselend rechtlijnig en gebogen padenpatroon is een gevarieerde wandeling te maken. Besloten gedeelten met korte zichtlijnen worden afgewisseld met verre doorkijkjes. Het aardige van het park is dat het 2 verschillende woonwijken via loop en fietspaden met elkaar verbindt.

Groen

We komen door bospartijen met vooral inheemse beplanting zoals eiken, populieren, berken, elzen, kastanjes, essen en wilgen. We passeren speelweiden. Op opvallende plaatsen komen we watercipressen (metasequoia) en witte esdoorns tegen. Een waterpartij en moerasvijver, waarvan met de uitgegraven grond hoogteverschillen zijn gecreëerd in het park. Op een van de heuvels is onder andere een pinetum aangeplant. Vanaf de heuvels zijn grote delen van het park te overzien.

Vijver

De vijver in het park wordt sinds 2010 gebruikt voor de afvoer van regenwater uit de wijk, om de kwaliteit van het water te bevorderen.

Sinds mei 2013 is er een ANWB Groenplein in het Henridunantpark. Het ANWB Groenplein Eindhoven is een initiatief van de ANWB in samenwerking met de gemeente Eindhoven én de direct omwonenden. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en van het groen in hun buurt kunnen genieten. Of een plek om samen te komen en te barbecueën bijvoorbeeld.

Voor informatie over het groen onderhoud in het park kunt u terecht bij de Gemeente Eindhoven. www.eindhoven.nl